O nas

Potrzebujesz pomocy?

Dostałeś sądowy nakaz zapłaty, nie wiesz co zrobić aby uchronić sie przed długami?

women

Debt Free Sp. z o.o.

Wolny od długów - sprzeciw od nakazu zapłaty.

Nasza firma powstała w odpowiedzi na działania firmy windykacyjnych, które w wyniku cesji wierzytelności stają się wierzycielami dłużników co których wymagalność zobowiązań dawno wygasła bądź jest nieuzasadniona. Firmy te wykorzystując uproszczoną procedurę uzyskania tytułu wykonawczego w postaci nakazu zapłaty przystępują do egzekucji wobec osób, które nie mając świadomości stanu prawnego często regulują nieistniejące bądź przedawnione zobowiązania.

Nasze działania w tym zakresie zmierzają do pozbawienia wykonalności tytułów egzekucyjnych i umorzenia postępowania egzekucyjnego.

Ponadto firma Nasza posiada szerokie doświadczenie w zakresie prowadzenia w imieniu Naszych klientów negocjacji zmierzających do restrukturyzacji istniejących zobowiązań jak i przygotowania i przeprowadzenia postępowania upadłościowego zarówno w ramach upadłości konsumenckiej jak i w ramach postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego podmiotów gospodarczych. Pomagamy podmiotom gospodarczym które borykają się z problemem zadłużenia, a co za tym idzie z naciskami ze strony wierzycieli, firm windykacyjnych i komorników sądowych.

Pomagamy osobom fizycznym w sprawach zadłużeń bieżących i wieloletnich. Reprezentujemy dłużnika przed wierzycielem, firmą windykacyjną, komornikiem.

Nasz zespół stanowią doświadczeni pracownicy – specjalizujący się w dziedzinie obsługi i restrukturyzacji zadłużeń. Negocjatorzy – którzy od lat praktykują i ciągle udoskonalają techniki negocjacji z wierzycielami.

Współpracujemy z Kancelariami prawnymi posiadającymi wszechstronne doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych. Doświadczenie Nasze jak i Naszych partnerów zapewnia wysoką jakość świadczonych przez nas usług.